FÆLLES MÅL

FÆLLES MÅL

Grafisk Broderi er et undervisningsforløb, hvor eleverne gennem praktiske og sansemæssige erfaringer skal arbejde med håndværk, bløde og hårde materialer, værktøj og designprocesser. 

Undervisningsmaterialet opfylder en del af de overordnede Fælles Mål for “Håndværk og design” og “Billedkunst”.

Se uddybende nedenfor.

Grundskolen 3.-6. klasse

Med Grafisk Broderi opfylder eleverne flere Fælles Mål for "Håndværk og design". Eleverne lærer blandt andet at:

 • anvende værktøj og redskaber til forarbejdning af forskellige materialer.

 • arbejde med designprocesser og fremstille egne produkter.

 • afprøve nye ideer og teknikker. 

 • få kendskab til bløde og hårde materialer og hvordan det bruges i andre funktioner. 

 • aflæse instruktioner og selv implementere det i eget håndværk.

Valgfag 7. - 10. klasse

Med Grafisk Broderi opfylder eleverne flere Fælles Mål for "Håndværk og design". Eleverne lærer blandt andet at:

 • anvende håndværktøjer og redskaber efter hensigt.

 • arbejde med forskellige materialer og skabe nye udtryk.

 • ideudvikle og bruge idéerne til egne værker. 

 • arbejde selvstændigt med et produkt og det æstetiske udtryk. 

Gymnasial uddannelse

Med Grafisk Broderi opfylder eleverne flere Fælles Mål for faget "Billedkunst" og "Design". Eleverne lærer blandt andet at:

 • arbejde innovativt og kreativt.

 • arbejde med idéudvikling og strategier bag et visuel udtryk.

 • gentænkte et gammelt håndværk på en ny måde.